Fotonowiacy

Zarejestruj się na tej witrynie

Strength Indicator

Twoje hasło musi mieć co najmniej 8 znaków. Aby Twoje hasło było silniejsze używaj mieszanki wielkich i małych liter, cyfr, i następujących znaków !@#$%^&*()


REGULAMIN STRONY “FOTONOWIACY - NOWE NAD WISŁĄ”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Portal i forum “Fotonowiacy - Nowe nad Wisłą” jest inicjatywą prywatną o charakterze społecznościowym. Administratorem tego przedsięwzięcia jest grupa fotograficzna Fotonowiacy.

2.Aby móc korzystać z forum oraz galerii należy zapoznać się z regulaminem, a następnie go zaakceptować.

3. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich Użytkowników.

4. Rejestruj się rozważnie bo nie usuwamy kont na Twoje życzenie! Każdy wpis zamieszczony przez użytkownika staje się częścią zasobów. Jedyną osobą, która może dokonać usunięcia konta lub wpisów jest Administrator.

§ 2

Prawa użytkowników

Użytkownik Portalu ma prawo do:

1. Umieszczania merytorycznych wpisów oraz zdjęć w poszczególnych działach galerii i forum.

2. Składania prośby o usunięcie wpisu, który utracił ważność lub jest niezgodny z regulaminem Portalu.

3. Komentowania prac innych Użytkowników. Komentarze nie mogą naruszać prawa polskiego.

4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z konta.

5. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem wykorzystując do tego wewnętrzną pocztę PW, lub adres poczty elektronicznej: kontakt@fotonowiacy.pl

6. Użytkownicy mają prawo zwracać uwagę innym, jeśli nie przestrzegają oni regulaminu, oraz powiadamiać o tym Administratora Portalu.

§ 3

Obowiązki użytkowników

Użytkownik Portalu powinien:

1. Stosować się do zasad etyki oraz kultury wypowiedzi publicznej. Kategorycznie zabrania się używania słów niecenzuralnych lub powszechnie uznawanych za obraźliwe. Niestosowne jest również obrażanie innych użytkowników, wytykanie niewiedzy w sposób obraźliwy lub inne zachowania naruszające dobra osobiste użytkowników.

2. Pilnować czystości języka, jakiego używa podczas dodawania Informacji o charakterze tekstowym.

3. Akceptować postanowienia Administratora w sprawach uchybień regulaminowych i innych związanych z działaniem forum i nie prowadzić z nim polemiki.

4. Nie jest dozwolone dodawanie informacji niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:

a. zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),

b. obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego),

c. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego),

d. propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),

e. propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),

f. zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego),

g. zawierają treści pornograficzne.

5. Użytkownik - dodając informacje podczas rejestracji gwarantuje, że podane przez niego dane są prawdziwe.

§ 4

Obowiązki administratora
Administrator powinien:

1. Dbać o dobry wizerunek Portalu Fotonowiacy - Nowe nad Wisłą.

2. Moderować informacje dostarczane przez Użytkowników.

3. Dokładać wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu.

§ 5

Prawa administratora

Administrator ma prawo:

1. Zamykać, kasować wątki/posty na forum a także edytować wątki i posty nie zmieniając ich treści merytorycznej.

2. Blokować i odblokowywać tematy oraz przenosić tematy do innych kategorii w celu poprawienia spójności poruszanej na forum tematyki.

3. Dawać ostrzeżenia/blokady Użytkownikom, którzy uporczywie, bądź złośliwie, nie stosują się do regulaminu.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Administrator i moderatorzy nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek wpisy użytkowników niezgodne z polskim prawem i etykietą. Wpisy naruszające przepisy prawa, mogą być kierowane do właściwych służb, w tym organów ścigania.

2. Zabrania się Użytkownikom umieszczania bez zgody Administratora reklam, wpisów komercyjnych, linków do portali komercyjnych i ogłoszeń w jakimkolwiek dziale.

3. Użytkownicy niestosujący się do zasad prawa, notorycznie lub incydentalnie naruszający Regulamin, będą trwale usuwani z Portalu.

4. Wszelkie wiążące decyzje związane z funkcjonowaniem Portalu Fotonowiacy - Nowe nad Wisłą może podejmować tylko i wyłącznie Administracja Portalu.

5. Wszelkie Informacje podane przez Użytkownika podczas rejestracji nie będą bez jego wiedzy i zgody w żaden sposób przetwarzane, za wyjątkiem przetwarzania na potrzeby Portalu Fotonowiacy - Nowe nad Wisłą.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.

7. Niniejszy regulamin jest materią rozwojową i może ulegać zmianom w trakcie działania Portalu. Nie zwalnia to użytkownika od jego przestrzegania.

8. Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.11.2012 r.


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Potwierdzenie rejestracji otrzymasz przez email.


← Powrót do Fotonowiacy