Regulamin strony

logo-fotonowiacy

REGULAMIN STRONY “Fotonowiacy – Nowieńskie Stowarzyszenie Fotograficzne”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Strona internetowa Fotonowiacy – Nowieńskie Stowarzyszenie Fotograficzne jest inicjatywą prywatną o charakterze społecznościowym zwanym dalej Portalem i umieszczona pod adresem fotonowiacy.pl.

2. Administratorem tego przedsięwzięcia jest grupa fotograficzna Fotonowiacy.

3. Aby móc korzystać z forum, galerii oraz komentowania wpisów należy zapoznać się z regulaminem, a następnie go zaakceptować.

4. Korzystanie z portalu jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich użytkowników.

5. Każdy wpis zamieszczony przez użytkownika staje się częścią zasobów. Jedyną osobą, która może dokonać usunięcia konta lub wpisów jest administrator.

6. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia do jego nieprzestrzegania.

§ 2

Prawa użytkowników

Użytkownik portalu ma prawo do:

1. Umieszczania merytorycznych wpisów oraz zdjęć w poszczególnych działach galerii i forum.

2. Składania prośby o usunięcie wpisu, który utracił ważność lub jest niezgodny z regulaminem portalu.

3. Komentowania prac innych użytkowników. Komentarze nie mogą naruszać prawa polskiego.

4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z konta i żądać jego usunięcia.

5. Użytkownik może skontaktować się z administratorem wykorzystując do tego wewnętrzną pocztę PV, lub adres poczty elektronicznej: kontakt@fotonowiacy.pl.

6. Użytkownicy mają prawo zwracać uwagę innym,  jeśli nie przestrzegają oni regulaminu, oraz powiadamiać o tym administratora portalu.

§ 3

Obowiązki użytkowników

Użytkownik Portalu ma obowiązek:

1. Stosować się do zasad etyki oraz kultury wypowiedzi publicznej. Kategorycznie zabrania się używania słów niecenzuralnych lub powszechnie uznawanych za obraźliwe. Niestosowne jest również obrażanie innych użytkowników, wytykanie niewiedzy w sposób obraźliwy lub inne zachowania naruszające dobra osobiste użytkowników.

2. Pilnować czystości języka, jakiego używa podczas dodawania informacji o charakterze tekstowym.

3. Akceptować postanowienia administratora w sprawach uchybień regulaminowych i innych związanych z działaniem forum i nie prowadzić z nim polemiki.

4. Nie jest dozwolone dodawanie informacji niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:

a. zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),

b. obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego),

c. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie, faszystowskie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art.194 196 Kodeksu karnego),

d. propagują alkohol (art. 2.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),

e. propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),

f. zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego),

g. zawierają treści pornograficzne,

5. Zabrania się użytkownikom umieszczania bez zgody administratora reklam, wpisów komercyjnych, linków do portali komercyjnych i ogłoszeń w jakimkolwiek dziale.

6. Zabrania się użytkownikom podejmowania działań mogących negatywnie wpłynąć na prawidłowe działanie portalu.

7. Użytkownik dodając informacje podczas rejestracji gwarantuje, że podane przez niego dane są prawdziwe.

§ 4

Obowiązki administratora

Administrator ma obowiązek:

1. Chronić dane osobowe użytkowników.

2. Dbać o dobry wizerunek strony internetowej fotonowiacy.pl.

3. Moderować informacje dostarczane przez użytkowników.

4. Dokładać wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu.

§ 5

Prawa administratora

Administrator ma prawo:

1. Zamykać, kasować wątki/posty na forum a także edytować wątki i posty nie zmieniając ich treści merytorycznej.

2. Blokować i odblokowywać tematy oraz przenosić tematy do innych kategorii w celu poprawienia spójności poruszanej na forum tematyki.

3. Dawać ostrzeżenia/blokady użytkownikom, którzy uporczywie, bądź złośliwie, nie stosują się do Regulaminu.

§ 6

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkowników jest Nowieńskie Stowarzyszenie Fotograficzne Fotonowiacy .

Administrator danych przykłada ogromną wagę do dbałości o bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych użytkowników strony www.fotonowiacy.pl należącego do Stowarzyszenia Fotonowiacy oraz do ochrony i zabezpieczenia danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.

Dane osobowe użytkownika podane podczas rejestracji są chronione i nieudostępniane podmiotom trzecim. Wykorzystywane wyłącznie na potrzeby Stowarzyszenia Fotonowiacy.

IP internauty oraz dane osobowe mogą być ujawniane w przypadku zwolnienia administratora  przez organy ścigania bądź sąd w przypadku prowadzenia postępowania wobec użytkownika.

Użytkownik ma prawo do wglądu swoich danych, modyfikacji uzyskania kopii danych. Może również żądać ich całkowitego usunięcia (wiąże się to z rezygnacją i usunięciem konta).

§ 7

Pliki cookies

Witryna wykorzystuje  pliki cookies (ciasteczka), w celu optymalizacji , aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych (w tym do monitorowania ruchu na stronie, ilości i długości odwiedzin itp.)

Jeśli nie blokujesz tych plików, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki oraz możliwość ich usunięcia.

&8

Postanowienia końcowe

1. Administrator i moderatorzy nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek wpisy użytkowników niezgodne z polskim prawem i etykietą. Wpisy naruszające przepisy prawa, mogą być kierowane do właściwych służb, w tym organów ścigania.

2. Użytkownicy niestosujący się do zasad prawa, notorycznie lub incydentalnie naruszający regulamin, będą trwale usuwani z portalu.

3. Wszelkie wiążące decyzje związane z funkcjonowaniem strony fotonowiacy.pl podejmować może wyłącznie administracja portalu.

4. Wszelkie informacje podane przez użytkownika podczas rejestracji nie będą bez jego wiedzy i zgody udostępniane, za wyjątkiem przetwarzania na potrzeby portalu fotonowiacy.pl.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu karnego.

6. Niniejszy regulamin jest materią rozwojową i może ulegać zmianom w trakcie działania portalu i nie zwalnia to użytkownika od jego nieprzestrzegania.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.11.2012 r.

Regulamin Fotonowiacy – pdf

Brak możliwości komentowania.