Wybory 2014

ulotka jola 2

Stowarzyszenie Fotonowiacy w wyborach na radnego do powiatu wspiera KWW PARTNERSTWO dla Powiatu – LISTA NR 15

Lider Komitetu Partnerstwo dla Powiatu Starosta – Marzena Kempińska, w bardzo dużym stopniu przyczyniła się do rozwoju naszego stowarzyszenia.
1. Wsparła nas finansowo w projekcie realizowanym w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” przeznaczając na organizację I Międzynarodowego Pleneru Nadwiślańskiego – Nowe 2013 kwotę 55 tys. zł. Jako produkt finalny wydany został album fotograficzny „Gminy powiatu świeckiego w obiektywie”, w którym w większości zamieszczono zdjęcia członków stowarzyszenia Fotonowiacy.
2.Zapewniła uczestnikom pleneru właściwe warunki dla realizowania zadań plenerowych.
3.Pomogła w organizacji wystawy zdjęć grupy FOTONOWIACY.
4.Promuje stowarzyszenie poprzez stałą wystawę prac uczestników grupy na terenie całego powiatu.
5.Prezentowała obrazy w Gniewie oraz podczas Pikniku Europejskiego z okazji 10-lecia UE w Świeciu.
6. Wsparła finansowo organizację II Międzynarodowego Pleneru Nadwiślańskiego – Nowe 2014.
Starosta Marzena Kempińska zaprosiła też członków stowarzyszenia Fotonowiacy do ubiegania się o mandat na radnego powiatowego.
Prosimy o głosy na Listę nr 15
Oto nasi kandydaci. Wybór należy do Państwa !

Dodaj komentarz